Have

Det er din forpligtelse at vedligeholde din have. Hvis du ikke opfylder din vedligeholdelsespligt, kan boligforeningen lade fornødne vedligeholdelsesarbejder foretage for din regning.