Hegn

Det er tilladt at sætte hegn og lignende op omkring terrassen efter nærmere anvisning fra ejendomsmesteren. Du står selv for vedligeholdelse incl. maling.