Afdelingsmøde


Der afholdes én gang årligt ordinært afdelingsmøde. Mødet indkaldes ved udsendelse af dagsorden til samtlige beboere i afdelingen senest 4 uger før dets afholdelse.

På mødet er det op til de fremmødte beboere at godkende regnskab, budget (herunder næste års husleje) og vedligeholdelsesplaner. Her træffes også beslutninger om fx husdyrhold og sociale aktiviteter i afdelingen.
Det er også på afdelingsmødet, der vælges en afdelingsbestyrelse.