Husdyr

Det er i afdelingen tilladt at holde 1 indekat efter nærmere fastsatte regler.

Det er i afdelingen desuden tilladt at have hund på besøg. 

Generelle regler om husdyrhold i boligforeningen.