Råderet

Som lejer har du ret til at lave forbedringer i din bolig. Inden du går i gang, skal du søge om tilladelse hos boligforeningen. Du skal selv rekvirere håndværkere og selv finansiere udgiften.

Forbedringsarbejdet kan forøge boligens værdi og give ret til evt. godtgørelse, når du fraflytter boligen.

Se mere om råderet på bl.dk.