Affald

Al affald skal pakkes i affaldsposer. Flasker, dåser, aviser, pap og lignende samt større ting skal afleveres til genbrug på de anviste steder.