Boligstøtte

Du kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark på borger.dk/boligstoette.

Boligstøtte beregnes og bevilges af Udbetaling Danmark, men udbetales via din husleje.

Du kan få yderligere information om boligstøtte på borger.dk eller ved henvendelse til Udbetaling Danmark på tlf. 70128063.