Forbedringsarbejder

Det er muligt at foretage en individuel renovering af boligens køkken og badeværelse, hvilket finansieres af boligforeningen og tilbagebetales af lejer som et lån.

Er renovering ikke allerede foretaget, kan der ansøges herom ved henvendelse til boligforeningens tekniske afdeling.