Vaskeri

Der hører et fælles vaskeri til afdelingen. Vaskeriet har åbent hver dag kl. 07.00 – 19.00. Reservation af tid er nødvendig.

Reservation af tid kan ske på reservationsskærmen i vaskeriet eller via internettet på følgende adresse: www.e-vaskeri.dk.

Du kan reservere 1, 2 eller alle vaskemaskiner på én gang. Maskinerne er spærret til dig indtil 15 minutter efter påbegyndt vasketur. Herefter har andre lov til at bruge vaskemaskinerne. 

For at blive oprettet som bruger på www.e-vaskeri.dk skal du bruge aktiveringskoden i det aktiveringsbrev, du fik udleveret sammen med din vaskebrik.

www.e-vaskeri.dk kan du også følge dit forbrug 1 år tilbage i tiden. 

For at anvende vaskeriet skal du bruge den vaskebrik, du fik udleveret ved indflytning.

Mister du din vaskebrik, skal du kontakte ejendomsfunktionæren for at købe en ny brik. 

Betaling for forbrug i vaskeriet bliver opkrævet sammen med din husleje. Afregningsperioden følger kalendermåneden og er 1 måned bagud, dvs. dit forbrug i januar vil blive opkrævet sammen med huslejen for marts.

Tørring af tøj skal ske i tørrerum. Af hensyn til fugtdannelse anbefaler vi ikke at tørre tøj i din bolig.

Al benyttelse af vaskeriet er på eget ansvar.

Rygning er forbudt i vaskeriet.