Vedligeholdelse/reparation

Det er din forpligtelse at vedligeholde indvendige vægge, lofter, gulve og træværk i boperioden.

Det er afdelingens forpligtelse at reparere fx døre, vinduer, låse, vandhaner, el-afbrydere og toiletter - dog ikke ved misligholdelse fra lejers side.

Ved behov for hjælp kontakt da ejendomsmesteren, som så hurtigst muligt vil sørge for reparation.

Vedligeholdelsesreglement