Have

Hører der have med til boligen, er det din forpligtelse at vedligeholde den. Hvis du ikke opfylder din vedligeholdelsespligt, kan boligforeningen lade fornødne vedligeholdelsesarbejder foretage for din regning.