Diverse

Udlejning af almene boliger sker i overensstemmelse med love og bekendtgørelser vedtaget i Folketinget. I den forbindelse spiller beboerdemokratiet en vigtig rolle.

Se mere om at bo alment på bl.dk eller på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Esbjerg Kommune har lavet en hjemmeside med nyttige informationer om at bo i Esbjerg

De 5 boligorganisationer i Esbjerg har en fælles hjemmeside esbjergbolig.dk

Det er ikke tilladt at drive erhverv fra en almen bolig.

Der er placeret hjertestartere i mange afdelinger.

Se liste med placering af hjertestartere.

På Min Side kan du bla. se din placering på ventelisten og tilpasse dine boligønsker.

Du får tilsendt et login til Min Side ved indmeldelse i boligforeningen bestående af et interessentnummer og et password. Password kan efterfølgende ændres under Ret personlige oplysninger.

Hvis du forlader Min Side uden at logge af, forbliver du logget ind, mens du surfer videre på vores hjemmeside. Du vil så automatisk blive logget af efter 20 minutter.

Ældreboliger er boliger bygget og indrettet til at dække behovene for beboere, der har behov for en handicapindrettet bolig.

Ældreboliger udlejes gennem Sundhed & Omsorg, Visitationen hos Esbjerg Kommune, tlf. 76 16 38 60.