Indflytning

Ved indflytning i en bolig vil vægge og lofter være nyistandsatte. Resten af boligen kan ikke forventes at være nyistandsat. 

Ejendomsfunktionæren vil foretage et indflytningssyn ved indflytning. Der udarbejdes en indflytningsrapport, hvor du som lejer kan få tilføjet evt. bemærkninger.

Hvis du ved overtagelsen af boligen konstaterer fejl, skader og mangler, skal du senest 14 dage efter indflytning påtale dette skriftligt. Boligforeningen kan vurdere, at de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres nu, men du vil ikke hæfte for dem ved fraflytning.

Ved indflytning i en familiebolig skal der betales et indskud til dækning af istandsættelsesudgifter ved fraflytning. Indskud skal betales enten via giro, bankoverførsel, MobilePay eller med kortbetaling på boligforeningens kontor før indflytning.

Et indskud består af flere beløb:
Oprindelig indskud.
Indskud opkrævet ved byggeriets start.

Indexreguleret indskud.
Regulering for byggeri opført før 1. april 1976.

Forhøjet indskud.
Årlig pristalsregulering af det samlede indskud, hvilket er lovmæssigt bestemt.

Indskud er beregnet ud fra boligens størrelse (m2).

Der kan evt. søges om beboerindskudslån hos Esbjerg Kommune. Se mere om beboerindskudslån på esbjergkommune.dk eller borger.dk.