Opsigelse (uden NemID)

Ifølge lov om leje af almene boliger er der et opsigelsesvarsel på 3 måneder fra den 1. i en måned. Dog kun 1 måned på bi-lejemål ( garage og kælderrum ).

Du kan flytte før dette opsigelsesvarsel og vi vil forsøge at genudleje lejemålet hurtigst muligt - dog tidligst 14 dage efter din fraflytning. Du hæfter for huslejen + forbruget i opsigelsesperioden. 

I forbindelse med din fraflytning skal der foretages et syn, hvor istandsættelsesudgifterne fastsættes på en synsrapport. Synsrapporten fremsendes på mail. 
Du vil snarest blive kontaktet af boligforeningen for aftale om synstidspunkt.

Vi gør opmærksom på, at dit beboerfortrin falder bort, når du opsiger din bolig.