Ajourføringsgebyr

I løbet af december vil de fleste af vores medlemmer modtage en opkrævning på det årlige ajourføringsgebyr med betalingsfrist den 10. januar 2015.

Vi gør opmærksom på, at indbetalingen er frivillig, MEN du mister dit nummer, hvis du vælger IKKE at indbetale gebyret.

Vi har i årenes løb mødt mange, der har fortrudt, at de ikke har indbetalt ajourføringsgebyret og som har været nødt til at starte forfra med et nyt nummer på ventelisten.

Med den erfaring, vil vi opfordre dig til at indbetale det årlige ajourføringsgebyr. Betragt det som en forsikring i din fremtid - ancienniteten af dit nummer giver dig bedre mulighed for at få en ønskebolig.

Tilføjet 10.12.2014

« Gå tilbage