Fejl i boligstøtte

I forbindelse med implementeringen af Udbetaling Danmarks nye boligtøttesystem er der fundet fejl i forbindelse med indlæsningen af data fra Huslejeregistret.

Det betyder, at lejere, der har fået en huslejestigning pr. 1. maj 2018, ikke har fået boligstøtten reguleret i deres huslejeopkrævning.

Den manglende andel af boligstøtten vil Udbetaling Danmark overføre direkte til lejernes NemKonto, så snart fejlen er rettet.

Udbetaling Danmark beklager de gener, det giver.

Er der spørgsmål hertil, kan Udbetalingsgruppen Boligstøtte hos Udbetaling Danmark kontaktes.

Tilføjet 23.04.2018

« Gå tilbage