Genhusningssamtaler

Beboerne i afdeling 23 - Ådalsvænget mfl. har i november 2017 vedtaget, at afdelingen skal gennemføre en helhedsplan. Helhedsplanen starter primo 2019 og forventes afsluttet ultimo 2022. 

I forbindelse med helhedsplanen skal i alt 345 boliger genhuses, de første 68 boliger pr. 15. januar 2019.

Vi har valgt selv at håndtere genhusningen af vores beboere og er meget spændte på at komme i gang. Det er første gang, boligforeningen skal gennemføre en helhedsplan med genhusning af boliger.

Vi vil bestræbe os på at indkalde de berørte beboere til en genhusningssamtale ca. 6 måneder før genhusningsperiodens begyndelse. De første 68 boliger er alle indkaldt til en samtale i september 2018.

De første samtaler er forløbet godt og vi glæder os til de næste samtaler og håber på at kunne hjælpe alle til den bolig, de ønsker i genhusningsperioden.

Genhusningsperioden varierer fra 4 - 12 måneder.

Tilføjet 07.09.2018

« Gå tilbage