Sortering af affald

Fra 2020 skal alle husstande sortere madaffald og restaffald hver for sig.

Madaffaldet skal sorteres fra i en særskilt spand. Restaffaldet skal fortsat i den almindelige skraldespand.

Alle husstande vil fra kommunen modtage en lille grøn spand og plastikposer til sortering af madaffald i køkkenet. De grønne poser må kun bruges til madaffald.

Til restaffald skal du bruge almindelige skraldeposer, som du selv køber. Alt mad- og restaffald skal i poser med knude på. Dette er for at minimere risikoen for lugtgener og skadedyr.

Du kan få flere infomationer på Esbjerg Kommune's hjemmeside https://www.esbjerg.dk/affald-og-genbrug/sorter-dit-affald/madaffald-fra-2020

Tilføjet 11.09.2020

« Gå tilbage