Udskiftning af facadedøre

Facadedøre afd. 1

Afdeling 1, Østergade mfl. får i øjeblikket udskiftet facadedøre. Alle døre vil være udskiftet ultimo oktober 2014.

Bygningerne i afdelingen er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige og de nye facadedøre er således udført som eksisterende med fyldninger, udskæringer med råglas med pålagte sprosser og malet i en sortgrøn farve.

Esbjerg Byfond har givet tilsagn om et tilskud til udskiftning af facadedøre på kr. 25.000.

 

 

Tilføjet 16.10.2014

« Gå tilbage