Varme- og vandregnskaber

Firmaet Techem er i fuld gang med aflæsning af varme- og vandmålere.

Prisen på varme og vand beregnes ud fra de enkelte afdelingers totale udgift, som fremgår af årsopgørelser fra Esbjerg Forsyning A/S.

Disse årsopgørelser forventer vi at modtage omkring 1. marts 2015.

Herefter udarbejder Techem årets varme- og vandregnskaber, som vi ligesom sidste år forventer at kunne sende ud til alle lejere sidst i marts eller i løbet af april.

Tilføjet 23.01.2015

« Gå tilbage