COVID19

Foreløbige foranstaltninger vedr. coronavirus (COVID19)

Ejendomskontorer og administrationskontor:
Alle ejendomskontorer og administrationskontoret lukkes indtil videre fra i dag den 12. marts 2020.

Flest mulige medarbejdere sendes hjem, så hver afdeling som udgangspunkt kun er bemandet med én person, som varetager affaldshåndtering og evt. akutte situationer. Grønne områder passes ikke.

Det vil være muligt at ringe til ejendomskontoret i ejendomsfunktionærernes arbejdstid.

Teknisk afdeling vil kun være bemandet med én inspektør.

Fraflytningssyn gennemføres som planlagt i uge 12.

Telefontiden er uændret på administrationskontoret. Der er lukket for personlig ekspedition.

Udlejningen vil kun være bemandet med 2 medarbejdere og bogholderiet med én medarbejder.

Helhedsplan afd. 23:
Planlagte genhusningssamtaler afholdes på telefon og/eller mail. Der bliver ingen personlige samtaler.

Ejendomsfunktionæren udleverer nøgler vedr. genhusningsboliger.

Der udføres ikke opgaver hos beboere – med mindre der er tale om en akut situation.

Generelt:
Fysiske møder med beboere, håndværkere og andre skal begrænses og alle skal tage sine forholdsregler, herunder at holde afstand til hinanden, vaske hænder og evt. bruge engangshandsker. Brug i øvrigt sund fornuft og bevar roen.

Der udføres ingen beboerservice – kun i akutte situationer. Grønne områder passes ikke.

Håndværkeropgaver udføres også kun i akutte situationer.

Alle er forpligtet til at blive hjemme ved det mindste tegn på sygdom – ikke kun coronavirus. Så løber næsen, gør halsen ondt – så bliv hjemme!

Vaskerier lukkes ikke.

Beboerhuse lukkes ikke. AB afholder dog ingen arrangementer, men udlejning af beboerhuse aflyses ikke. Det må være op til de enkelte lejere, om de ønsker at afholde planlagte arrangementer.

Evt. aflysning/udsættelse af afdelingsmøder udmeldes senere. 

Vi følger løbende de udmeldinger, der kommer fra regeringen, BL og Dansk Erhverv.

Ved tvivl eller andre spørgsmål kan ledergruppen kontaktes på mail:

Peter: pkl@abesbjerg.dk

Anders: ar@abesbjerg.dk

Helle: hr@abesbjerg.dk

Karina: kaa@abesbjerg.dk