Fleksibel udlejning

Esbjerg kommune og boligorganisationerne har med virkning fra 1. oktober 2020 indgået en fælles udlejningsaftale.

Aftalen gør det muligt at udleje et antal boliger efter fleksible udlejningskriterier og kriterierne prioriteres således:

For alle AB’s afdelinger - undtagen afdeling 22:

1. Tilflyttere til Esbjerg Kommune, som er i arbejde.
Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever har arbejde minimum 20 timer om ugen. Arbejdet dokumenteres ved fremlæggelse af dokumentation for ansættelsesforholdet. Ansættelsesforholdet skal træde i kraft senest 3 måneder efter overtagelse af boligen.

2. Nyuddannede i op til 1 år efter endt videregående uddannelse/fagmæssig erhvervsuddannelse.
Uddannelsen dokumenteres ved fremlæggelse af dateret bevis for afsluttet uddannelse/bestået prøve for fagmæssig erhvervsuddannelse.

3. Socialt kriterie.
Personer med særlige behov på grund af sygdom, handicap, gangbesvær eller lignende samt ældrenærhed, hvor livskvalitet og tryghed fremmes ved at være tæt på familien. Dokumentation via lægeerklæring, som fremvises ved underskrift af lejekontrakten.

Skilsmisse/separation/samlivsophør, hvor den boligsøgende har bopæl i Esbjerg kommune.Fortrinnet omhandler familier, som har haft fælles folkeregister adresse i minimum 5 år forud for skilsmisse/separation/samlivsophør.

Fortrinnet er gældende i op til 1 år efter datoen for skilsmisse/separation/samlivsophør, og skal dokumenteres ved fremlæggelse af skilsmisse- eller separationspapirer og/eller bopælsattest.

For AB’s afdeling 22:

1. Tilflyttere til Esbjerg Kommune, som er i arbejde.
Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever har arbejde minimum 20 timer om ugen. Arbejdet dokumenteres ved fremlæggelse af dokumentation for ansættelsesforholdet. Ansættelsesforholdet skal være trådt i kraft senest 3 måneder efter overtagelse af boligen.

2. Tilflyttere til kommunen, som er under uddannelse.
Fagmæssig erhvervsuddannelse og SU berettigede uddannelser, dog undtaget 9. og 10. klasse samt enkeltfag på VUC og HF. Uddannelsen skal være påbegyndt senest 3 måneder efter indflytning.
Uddannelsen dokumenteres ved fremlæggelse af erklæring af uddannelsesinstitutionen eller kopi af uddannelsesaftale/lærlinge-/elevkontrakt.

3. Personer bosat i Esbjerg Kommune, som er i arbejde.
Boligsøgende, som er bosat i Esbjerg Kommune og som er i arbejde minimum 20 timer om ugen.
Arbejdet dokumenteres ved fremlæggelse af dokumentation for ansættelsesforholdet.
Ansættelsesforholdet skal være trådt i kraft senest 3 måneder efter overtagelse af boligen.

Nedenfor kan du læse dokumenterne om den fælles udlejningsaftale og udlejningskriterierne.

  

For at komme i betragtning til kriterierne via de fleksible udlejningsregler, skal man være aktiv boligsøgende og betale det årlige ajourføringsgebyr.

Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning til de fleksible udlejningsregler, skal udfylde nedenstående ansøgningsskema og fremsende dette på mail til post@abesbjerg.dk

ansøgningsskema

Nødvendig dokumentation skal fremvises ved underskrift af lejekontrakt. 

Bemærk: Afslås 1 boligtilbud tildelt via den fleksible udlejning, kan der efterfølgende kun søges via den almindelige venteliste.