Mødedatoer


Repræsentantskabsmøde:
06.06.19


Ordinære bestyrelsesmøder:
21.02.19

16.05.19

20.06.19

22.08.19

24.10.19

12.12.19


Dialogmøde med repræsentantskabet:
14.03.19

10.10.19