Mødedatoer


Repræsentantskabsmøde:
10.06.2021


Ordinære bestyrelsesmøder:
10.12.2020

25.02.2021

06.05.2021

17.06.2021

19.08.2021

28.10.2021

09.12.2021


Dialogmøde med repræsentantskabet:
18.03.2021

07.10.2021