Mødedatoer


Repræsentantskabsmøde:
11.06.20


Ordinære bestyrelsesmøder:
12.12.19

20.02.20

14.05.20

18.06.20

20.08.20

22.10.20

10.12.20


Dialogmøde med repræsentantskabet:
12.03.20

08.10.20